OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 70151
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Izvođači: dr. sc. Ines Rezo Bagarić - Predavanja
dr. sc. Nika Sušac - Predavanja
Osnovni podaci
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 70151
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Ines Rezo Bagarić (Predavanja)

Dogovor putem e-maila: ines.rezo@pravo.hr

Nazorova 51, soba 24
dr. sc. Nika Sušac (Predavanja)

Srijedom od 10:00 do 11:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Literatura
OBVEZNA: Ajduković, D., Ajduković, M., Cesar, S., Kamenov, Ž., Low A. i Sušac, N.; Prevencija nasilja u mladenačkim vezama - Priručnik za voditelje programa; Društvo za psihološku pomoć (2010)
OBVEZNA: Ajduković, M. i Pavleković, G.; Nasilje nad ženom u obitelji; Društvo za psihološku pomoć (2004)
OBVEZNA: Ajduković, M. i Ručević, S.; Nasilje u vezama mladih; Medicus, 18 (2) (2009), str. 217-225
OBVEZNA: Cesar, S. i sur.; Bolje spriječiti nego liječiti: Prevencija nasilja u adolescentnim vezama; CESI (2004)
OBVEZNA: Hodžić A.; Nasilje ne prolazi samo od sebe. Izvještaj o istraživanju rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama u Republici Hrvatskoj; CESI (2007)
OBVEZNA: Vlada Republike Hrvatske; Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine; Narodne novine, 20/2011 (2011)
OBVEZNA: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine, 137/2009 (2009)
PREPORUČENA: Buljan Flander, G., Bačan, M., Škovrlj, K. i Škrlec, N.; Je li moguće da je to ljubav? Priručnik o nasilju u vezama mladih.; Grad Zagreb i Poliklinika za zaštitu djece (2009)
PREPORUČENA: Ajduković, M. i Ajduković, D.; Partnerski odnosi u vrijeme COVID-19 krize: Kako sačuvati dobre odnose, spriječiti ili/i zaustaviti nasilje?. U: Koronavirus i mentalno zdravlje: psihološki aspekti, savjeti i preporuke; Hrvatska psihološka komora (2020), str. 116-125
Opis predmeta
Kolegij je usmjeren na nasilje u bliskim odnosima odraslih osoba - mladića i djevojka, muškarca i žena. Određenje i pojavni oblici nasilja u partnerskim odnosima i nasilja u obitelji. Nasilje nad ženom u obitelji. Međugenaracijski prijenos nasilja u obitelji. Dinamika nasilja u partnerskim odnosima. Zdravstvene, socijalne i psihološke posljedice izloženosti nasilju. Psihološki profil nasilnika. Krizne intervencije sa žrtvom u slučajevima nasilja. Uloga CZSS u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja. Uloga udruga civilnog društva u radu sa žrtvama i počiniteljima nasilja. Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji. Međuprofesionalna suradnje i umrežavanje usluga žrtvama i počiniteljima nasilja. Stavovi i uvjerenja stručnjaka. Preventivno djelovanje s mladima. Rodna i feministička perspektiva. Suvremena istraživanja.
Ispitni rokovi
Obavijesti