OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna skrb za djecu
Socijalna skrb za djecu
Studij: Socijalni rad - pripremni semestri - 2. semestar
Šifra: 70191
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka - Predavanja
Osnovni podaci
Socijalna skrb za djecu Socijalni rad - pripremni semestri - 2. semestar
3.0 70191
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka (Predavanja)

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a
Literatura
OBVEZNA: Ajduković, M.; Pristupi zbrinjavanju djece bez odgovarajuće skrbi u Europi.; Revija za socijalnu politiku, 11 (3-4), (2004), str. 299-320
PREPORUČENA: Ajduković, M.; Rane intervencije i ostale intervencije u zajednici kao podrška obiteljima pod rizikom. U: Ajduković, M. Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Zagreb: UNICEF, (2008), str. 57 - 76
PREPORUČENA: Sladović Franz, B. Ajduković, M.; Skrb za djecu čiji je razvoj ugrožen u obitelji. U: Ajduković, M. Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Zagreb: UNICEF, (2008), str. 77- 92
PREPORUČENA: UN Konvencija o pravima djeteta; Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. (2001)
PREPORUČENA: Buljan-Flander, G.; Lažne optužbe za zlostavljanje djece tijekom razvoda roditelja.. U: Osmak-Franjić, D. (ur.) Djeca i konfliktni razvodi.; Zagreb: Pravobranitelj za djecu. (2010), str. 95 - 103
PREPORUČENA: Laklija, M.; Spremnosti udomitelja za bavljenja udomiteljstvom I doživljaj vlastite uloge udomitelja u suradnji s centrima za socijalnu skrb.; Ljetopis socijalnog rada, 18(3), (2011), str. 469-496
PREPORUČENA: Profaca, B.; Učinci izraženog roditeljskog sukoba tijekom razvoda na dijete.. U: Osmak-Franjić, D. (ur.) Djeca i konfliktni razvodi.; Zagreb: Pravobranitelj za djecu. (2010), str. 77 - 93
PREPORUČENA: Raboteg-Šarić. Z. I Pećnik, N.; Stavovi prema samohranom roditeljstvu.; Revija za socijalnu politiku. 17 (1), (2010), str. 5-25
PREPORUČENA: Rešetar, B.; Pravo djeteta na izražavanje mišljenja u postupcima razvoda braka. U: Osmak-Franjić, D. (ur.) Djeca i konfliktni razvodi.; Zagreb: Pravobranitelj za djecu. (2010), str. 103 - 116
PREPORUČENA: Vejmelka. L. Rajter, M.; rediktori počinjenog i doživljenog nasilja među djecom u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.; Ljetopis socijalnog rada, , 20 (2), (2013), str. 241-267
Opis predmeta
Oblici ugroženog razvoja djece u obitelji. Teorijska objašnjenja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece. Procjena rizika i resursa obitelji u skrbi za dijete. Intervencije socijalne skrbi. Mjere podrške obitelji. Planiranje i provedba nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi. Kriteriji izdvajanja djece iz obitelji. Odabir izvanobiteljskog smještaja. Priprema djeteta i obitelji za izdvajanje djeteta. Istraživanja razvoja djece u izvanobiteljskom smještaju. Specifičnosti skrbi za djecu u ustanovama, obiteljskim domovima, udomiteljskim i usvojeničkim obiteljima. Planiranje i provođenje psihosocijalne rehabilitacije djece u skrbi. Osiguravanje uvjeta za povratak djeteta u obitelji. Priprema djeteta za napuštanje izvanobiteljskog smještaja i samostalan život i/ili povratak u vlastitu obitelj.
Ispitni rokovi