Ispravak kolokvija pozitivno su napisali:

 

Marta Lončarević 4

Sara Manevik 4

Lucija Marić 2

Julija Marunić 2

Valentina Miholić 2

Lina Musić 3

Valentina Novosel 2

Lara Radivoj 3

Popis obavijesti