Sljedeći studenti koji su položili pismeni putem kolokvija i koji su prijavili ovaj rok pozivaju se na usmeni dio ispita u srijedu 6.6. u 11:00:

 

Marta Lončarević

Leda Lulić

Marina Mandarić

Lina Musić

Marija Pištelek

Nikolina Pulić

Lara Radivoj

 

Popis obavijesti