Utorak, 5. lipnja – 15 sati

  1. Cvetkovski Sara – 2

 

Utorak, 5. lipnja – 16 sati

  1. Drobnjak, Petar – 2
  2. Akmačić, Nataša – 2
  3. Gatalo Ana – 2
  4. Čulo, Lucija – 4
  5. Cvirn Mirta – 3
  6. Funduk, Ema – 2

Utorak, 6. lipnja – 17 sati

  1. Antunovović, Krešimir – 4
  2. Firšt, Karla - 3

Ostali studenti nisu položili. Uvod će biti moguć u utorak, 5. lipnja u 15 sati.

Popis obavijesti