Rezultati pismenih ispita i raspored usmenih:

Utorak, 19. 6. – 9.30

 1. Fratrić, Željko – 2
 2. Dujić, Lucija – 2
 3. Borojević, Tara – 3
 4. Cestar, Katarina – 3
 5. Fernežir, Ema – 2

Utorak, 19. 6. – 10.30

 1. Alerić, Petar – 3
 2. Domitrović, Ana – 3
 3. Barun, Petra – 2
 4. Erceg, Kristina – 3
 5. Brlić, Nikolina – 2
 6. Celić, Dominik – 2

Utorak, 19. 6 – 11.30

 1. Andrašec, Katarina – 3
 2. Antukić, Andrea – 4
 3. Krmek, Blanka – 2

Utorak, 19. 6. – 13.30

 1. Božanović, Josipa – 3
 2. Herceg, Karla - 4

 

Ostali studenti nisu položili ispit. Uvid će biti moguć u utorak, 19. 6. u 13.30 sati.

Popis obavijesti