Utorak, 3. 7 u 15 sati

 1. Briški, Sandro – 4
 2. Gelešić, Marko – 2
 3. Gatalo, Ana – 2
 4. Bogunović, Tea – 3
 5. Dajčić, Lucija – 2
 6. Čerkez, Josipa – 3

Utorak, 3. 7. u 16 sati

 1. Herak, Paula – 3
 2. Bilan, Petra Maria – 3
 3. Buljević, Filip – 4
 4. Petričević, Jan – 2
 5. Dobranić, Tina – 4
 6. Bogdanović, Josipa Ana – 4

Utorak, 3. 7. u 17 sati

 1. Šlogar, Filip – 2
 2. Vučetić, Ema – 3
 3. Čačić, Kristijan – 4
 4. Anđelić, Anđela – 2
 5. Gajski, Marko – 2
 6. Erceg, Kristina – 3

 

Ostali studenti nisu položili pismeni dio ispita. Uvid će biti moguć u utorak, 3. 7. u 15 sati.

Popis obavijesti