Pismeni dio ispita položili su

 

Andrea Pollak 2

Katarina Matić 2

 

 

Uvid u negativno ocijenjene testove je u utorak 4.9. u 10:15 u kabinetu.

Usmeni dio ispita je u utorak 4.9. u 10:45.

Popis obavijesti