Laura Krajinović dobar (3)

Dina Sarić odličan (5)

Nikolina Sertić odličan (5)

Borna Šarić odličan (5)

Kristijan Šinko dovoljan (2)

Vice Šodan odličan (5)

Petra Vitković odličan (5)

Lorena Žagar odličan (5)

Lucija Žolnai odličan (5)

Popis obavijesti