Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:

 

Adriana Aleks 5

Luka Andrešić 4

Visar Begiqi 2

Gabriela Bekina 4

Jakov Borna Birkić 3

Ivana Buntić 4

Marko Gašparić 4

Ana Mardešić 3

Tea Novačić 3

Antonio Obradović 2

Maja Marija Pera 3

Nikola Radić 5

 

Studenti koji nisu položili pismeni mogu dobiti testove na uvid u utorak 18.9.2018. u 10:00 u kabinetu, soba br. 6.

Usmeni dio ispita održat će se u utorak 18.9.2018. u 10:30 u kabinetu, soba br. 6.

Popis obavijesti