RASPORED USMENIH ISPITA (G10, soba 6)

 

UTORAK, 18.09.

14:00h

Gulija Doris 4

Herceg Nikola 2

Hrsto Franjo 4

Ivanković Lijanović Rajna 3

Jajčinović Iva 4

Jakšić Nikola 3

Klasan Ivan 5

Milisav Damir Tin 2

Popis obavijesti