Nika Kačić Karlin dovoljan (2)

Bruno Saftić dobar (3)

Anesa Seferović dobar (3)

Leia Smiljanić odličan (5)

Nika Stipić odličan (5)

Ivona Stjepić dobar (3)

Anamaria Škrabo odličan (5)

Ema Tomljanović odličan (5)

Popis obavijesti