Stidenti koji su položili pismeni dio ispita:

Budimir, Marija - 3

Karlović Matej - 4

 

Molim studenta da dođu na usmeni dio ispita u srijedu, 30. siječnja u 13.30 sati.

Popis obavijesti