Pismeni dio ispita položile su Iva Vesna Marušić (3) i Petra Pranjić (2).

Usmeni dio ispita i uvid u negativno ocijenjene testove održat će se u petak 1.2. u 10:00 u kabinetu, soba br. 6, Gundulićeva.

Popis obavijesti