Pismeni dio ispita položio je Ante Pukanić (3).

Usmeni dio ispita održat će se u utorak 12.2. u 11:00 u kabinetu, soba br. 6.

Popis obavijesti