REZULTATI KOLOKVIJA ENGLESKI ZA PRAVNIKE II (1)

 1. Ana Aralica vrlo dobar (4)
 2. Patricia Bićanić odličan (5)
 3. Ines Bišćan odličan (5)
 4. Adriana Božić odličan (5)
 5. Vinko Cestar dobar (3)
 6. Katarina Čović odličan (5)
 7. Neva Čubelić dobar (3)
 8. Kala Delač odličan (5)
 9. Valentina Fiket dobar (3)
 10. Barbara Grlić odličan (5)
 11. Matko Grošinić dobar (3)
 12. Petra Grubišić dobar (3)
 13. Lorena Harapin nedovoljan (1)
 14. Martina Hercigonja nedovoljan (1)
 15. Lorena Hidek vrlo dobar (4)
 16. Marija Hodalj nedovoljan (1)
 17. Danijel Horvat odličan (5)
 18. Ena Horvatić dobar (3)
 19. Luka Jekić odličan (5)
 20. Ema Kostanjšek vrlo dobar (4)
 21. Klara Ladan vrlo dobar (4)
 22. Marija Lažeta vrlo dobar (4)
 23. Ivana Levanić odličan (5)
 24. Paula Lilić vrlo dobar (4)
 25. Ivana Maletić nedovoljan (1)
 26. Ivona Mamić odličan (5)
 27. Filip Marenić odličan (5)
 28. Ana Martinis nedovoljan (1)
 29. Anthony Matasović dovoljan (2)
 30. Ines Matošević odličan (5)
 31. Ivna Mišetić dobar (3)
 32. Vlatko Mrvelj vrlo dobar (4)
 33. Mihael Novak dobar (3)
 34. Melita Obradović odličan (5)
 35. Katarina Osrečki vrlo dobar (4)
 36. Marta Pavlović nedovoljan (1)
 37. Ana Perko-Bistrović nedovoljan (1)
 38. Nika Perković dobar (3)
 39. Srećko Perković dovoljan (2)
 40. Judita Perović odličan (5)
 41. Katarina Plazibat vrlo dobar (4)
 42. Leonarda Prša dovoljan (2)
 43. Emma Radović dobar (3)
 44. Leona Sabljić nedovoljan (1)
 45. Ira Slatković vrlo dobar (4)
 46. Tessa Smoljo Mitevski odličan (5)
 47. Miroslav Strabić vrlo dobar (4)
 48. Iskra Šlosar vrlo dobar (4)
 49. Lovro Šooš Maceljski vrlo dobar (4)
 50. Mihaela Težački vrlo dobar (4)
 51. Marko Rafael Vlahek vrlo dobar (4)
 52. Anja Trkmić Vlajković odličan (5)
 53. Magdalena Vrgoč nedovoljan (1)
Popis obavijesti