RASPORED USMENIH ISPITA (G10, soba 6)

 

PONEDJELJAK, 16.09.

13:00h

Antunović Ivan 4

Benović Tihana 4

Miličević Toni 5

Pezo Tina 4

Puljak Monika 3

Sobodić Dora 4

Truhan Lea 2

Vukorepa Matea 3

 

OSTALI KANDIDATI NISU STEKLI PRAVO NA USMENI

Popis obavijesti