RASPORED USMENIH ISPITA (G10, soba 6)

 

PETAK, 15.11.

12:30h

Viktor Licul 4

 

OSTALI KANDIDATI NISU STEKLI PRAVO NA USMENI

Popis obavijesti