Popis studenata koji su položili završni kolokvij, te raspored usmenih ispita:

Utorak, 29. siječnja u 9 sati

Pavlić, Barbara – 5

Obuljen, Filip – 3

Mardešić, Ana – 3

Mrežar, Filip – 3

Jadrić, Krešimir – 4

Grdenić, Ines – 4

Utorak, 29. siječnja u 10 sati

Bogdanović, Lara – 5

Marić, Nina – 4

Pajtar, Tatjana – 4

Poje, Petra – 4

Marović, Karolina – 5

Mlinar, Petra – 4

Utorak, 29. siječnja u 12 sati

Gojak, Mihaela – 5

Ladović, Karlo  - 4

Crnković, Kristian – 2,3

Čulo, Lucija – 3

Cestar, Katarina – 5

Jozak, Stanko – 5

Srijeda, 30. siječnja u 9 sati

Novačić, Tea  - 5

Gelešić, Matko – 3,4

Jurilj, Petar – 4

Črnjak, Laura – 5

Mironanović, Tihana – 5

Kurtović, Maris – 5

Srijeda, 30. siječnja u 10 sati

Fiket, Petra – 5

Gabarić, Ana – 5

Jermen, Ivana – 4

Fabijaner, Lana – 5

Kokorić, Filip – 3

Košćak, Lucija – 3

Jarak, Niko 5

Studenti koji su imali prezentacije na upis ocjena mogu doći u srijedu u 9 sati.

Lukić, Marina – 2

Pinjuh, Petra – 2

Maričić, Jakov - 4

Kantoci, Monika - 5

Maček, Lucija - 3

Fernežir, Ema – 3

Medanović Maja – 5

Kurelja, Ivana – 4,5

Manevik, Sara – 3

Uvid u test biti će moguć u srijedu u 9 sati.

Popis obavijesti