REZULTATI ISPITA I RASPORED USMENIH

 

UTORAK, 29.01. (G10, soba 6)

14:30h

Kičeec Tea 4

Saftić Bruno 2

Štrk Marinela 3

Šturm Doroteja 4

Švić Luka 5

Topić Katarina 5

Vidović Ana 4

Žagar Ana 3

 

 

STUDENTI KOJI SU DRŽALI PREZENTACIJE

Karla Žeravčić 5, zaključno 5

Tibor Durn 5, zaključno 5

Nikolina Špoljarec 5, zaključno 5

Hana Rogić 3, zaključno 4

 

OSTALI KANDIDATI NISU STEKLI PRAVO NA USMENI

Popis obavijesti