Popis studenata koji su položili pismeni dio ispita, te raspored usmenih:

Srijeda, 30. siječnja u 11 sati

  1. Krpan, Nina – 4
  2. Lisak, Karlo – 5
  3. Novak, Tereza – 3
  4. Grgas, Filip – 2
  5. Ninić, Matija – 5
  6. Prkačin Filip – 4

Srijeda, 30. siječnja u 13 sati

  1. Matić, Katarina – 2
  2. Krcivoj, Dorotea – 4
  3. Majić, Adrijana - 5
Popis obavijesti