RASPORED USMENIH ISPITA (G10, soba 6)

 

PONEDJELJAK, 11.02.

16:30h

Sarić Dina 5

Smoljan Madalena 4

Radić Nikola 4

Troha Elena Ana 4

Smiljanić Leia 4

 

UTORAK, 12.02.

14:00h

Kušević Matea 3

Peti Lucija 5

Sabljić Kristijan -2

Virag Luka 3

Vuletić Darija 2

Zeljko Ivana 4

Žolnai Lucija 5

 

STUDENTI KOJI SU IMALI PREZENTACIJE

Marko Štefanović 5, zaključno 5

Karolina Žalac 4, zaključno 5

Popis obavijesti