Popis studenata koji su položili pismeni dio ispita I raspored usmenih:

Utorak, 9. travnja u 8.30 sati

Horvatić Ana – 3

Ivanić, Sara – 4

Petrak, Anita – 3

Utorak, 9. travnja u 9 sati

Matok, Dora – 3

Buhin, Sara – 2

Aras, Sara – 2

Janić, Igor  3

Pofuk, Karmen – 4

Kolenko, Laura – 3

Jelovčić, Lucija – 4

Utorak, 9. travnja u 11 sati

Hrsto, Franjo  3

Katanić, Adriano – 4

Janić, Marijana – 4

Srijeda, 10. travnja u 8.30 sati

Mileusnić, Matej – 4

Lučin Stanić, Sara Ana – 2

Primorac, Lucija – 3

Gelešić, Matko – 3

Jakšić, Nikola – 3

Popis obavijesti