Rezultati pismenog i raspored usmenog ispita:

Usmeni ispit - Utorak, 1. 7. - 12 sati

1. Lana Pavešić - 3

2. Lucija Mrkonjić - 2 - upis ocjene

3. Mario Dzhovani Marini - 3

4. Marko Gajski - 3

5. Andrea Pollak - 3

6. Lina Musić - 3

 

Popis obavijesti