Sve troje kandidata je  uspješno položilo pisani dio ispita i ostvarilo uvjet za izlazak na usmeni ispit. 

Popis obavijesti