RASPORED USMENIH ISPITA (G10, soba 6)

 

SRIJEDA, 13.11.

10:30h

Šupuković Žaklina 4

Vučetić Ema 4

Žunac Josipa 5

 

OSTALI KANDIDATI NISU STEKLI PRAVO NA USMENI

Popis obavijesti