REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA I RASPORED USMENIH

PETAK, 31.01.

11:00h

Belančić Lara 5

Bulić Bartul 3

Grušinić Matko 3

Hrgetić Marinela 3

Jakobović Matea 3

Juričić Petra 4

Kišiček Sara 3

 

12:00h

Kremer Elena 2

Kustura Lucija 5

Mikac Valentina -2

Rakić Dino 4

Štavun Antea 2

Truhan Lea 4

Vitković Petra 3

Zlodi Ines 4

 

STUDENTI KOJI SU IMALI PREZENTACIJU (zaključne ocjene)

Markić Ana 2, zaključno 3

Stojić Mare 5, zaključno 5

 

ISPIT PRED POVJERENSTVOM (3.2., 12:00, soba 6, G10)

            Tena Vujčić 2

OSTALI KANDIDATI NISU STEKLI PRAVO NA USMENI

Popis obavijesti