OBAVIJESTI:
Engleski jezik socijalne struke I

Rezultati kolokvija i raspored usmenih ispita za petak 19.01. i utorak 23.01.

PETAK, 19.01.  (soba 6, G10)

 

13:00h

Đeldum Marta 4

Hajeb Anahita 4

Herceg Nika 5

Krajnik Barbara 4

Kruhak Monika 4

Špiranec Silvestar 4

Vartušek Maksimilijan 3

 

UTORAK, 23.01.  (dvorana IV, G10)

 

12:45h

Čurilović Katarina 4

Dobrijević Sara 4

Novački Petra 5

Strahinjić Lucija 3

Šarić Gita 2

Popis obavijesti