Kolokvij (predrok) iz Engleskog jezika porezne struke I održat će se u utorak 19. siječnja u 10:00h u dvorani I, G10. (Kliknite na obavijest za popis kandidata)

1.            Ena Ambrošić

2.            Tomislav Antolović

3.            Petra Ban

4.            Pere Bilić

5.            Antonija Bračko

6.            Martina Burić

7.            Barbara Ciberlin

8.            Danijel Černe

9.            Matej Čulo

10.          Ines Debeljak

11.          Tea Dubičanac

12.          Iva Falačec

13.          Ivana Franjkić

14.          Andrea Galić

15.          Jelena Galić

16.          Katarina Gavrić

17.          Petra Grbavac

18.          Lucija Iris

19.          Ana Jagušić

20.          Mladen Jambrović

21.          Karla Josić

22.          Tihana Jurina

23.          Nermina Kamarić

24.          Iva Kelemen

25.          Ines Klanjčić

26.          Matea Klarić

27.          Marko Kosanović

28.          Ivona Kovačić

29.          Karla Kozina

30.          Paulina Krstinić

31.          Dorotea Krtinić

32.          Valentina Kunštek

33.          Kristijan Kušević

34.          Fran Ljubej

35.          Tihana Nasić

36.          Lovro Nenadić

37.          Veronika Orečić

38.          Nikola Rečić

39.          Hrvoje Rumbak

40.          Ana Salopek

41.          Dino Sivić

42.          Marijana Studen

43.          Meri Sumić

44.          Petra Šenija

45.          Sara Šikac

46.          Ella Šimunić

47.          Iva Škalic

48.          Valentina Škaro

49.          Ines Štimac

50.          Klaudia Tandarić

51.          Doris Vinšek

52.          Filip Vrančić

53.          Ivana Vujinović

54.          Leonarda Žerjavić

55.          Romana Žitnik

Popis obavijesti