Usmeni će se održati po priloženom rasporedu.

REZULTATI PISMENOG DIJELA I RASPORED USMENIH (soba 6, G10)

 

PETAK, 22.01.

12:00h

Ambrošić Ena 4

Bilić Pere 5

Bračko Antonia 2

Burić Martina 5

Čulo Matej 4

Debeljak Ines 5

Falačec Iva 3

Franjkić Ivana 2

Galić Andrea 4

Galić Jelena 4

 

13:00h

Gavrić Katarina 4

Grbavac Petra 2

Iris Lucija 5

Jagušić Ana 3

Jambrović Mladen 2

Josić Karla 3

Jurina Tihana 5

Klarić Matea 4

Kosanović Marko 3

Krtinić Dorotea 3

 

14:00h

Kunštek Valentina 4

Nasić Tihana 5

Nenadić Lovro 4

Rečić Nikola 5

Rumbak Hrvoje 4

Šenija Petra 4

Šikac Sara 3

Škalic Iva -2

Škaro Valentina 4

Tandarić Klaudia 4

Vinšek Doris 4

Vrančić Filip 4

 

PONEDJELJAK, 25.01.

14:00h

Ban Petra 3

Černe Danijel 3

Dubičanac Tea 2

Kajtazi Martina -2

Klanjčić Ines 3

Kozina Karla 4

Krstinić Paulina 4

Ljubej Fran 3

Salopek Ana 2

Sumić Meri 3

Štimac Ines 3

Žerjavić Leonarda 5

 

OSTALI KANDIDATI NISU STEKLI PRAVO NA USMENI ISPIT

Popis obavijesti