OBAVIJESTI:
Engleski jezik za poreznu struku II.

REZULTATI KOLOKVIJA I RASPORED USMENIH ISPITA

 

ČETVRTAK, 24.05.  (soba 6, G10)

12:00h

Andraka Karlo 3

Cavrić Petra 4

Grbić Gaj 4

Jančec Ivana 5

Jurić Monika 3

Mikuš Matea 5

Podlejan Martina 5

Vujčić Filip 4

Živković Petar 2

 

UTORAK, 29.05.  (dvorana I, G10)

10:00h

Bubnić Anamaria 5

Horvatović Aleksandra 5

Jambrišak Tamara 4

Jurić Matea 4

Klarić Marina 4

Kovačec Kristina 2

Križanić Karla 5

Kršul Gloria 4

Kunić Paula 5

 

11:00h

Laski Linda 4

Lulić Mihaela 5

Marić Ana 5

Panežić Marta 4

Sedlar Jelena 4

Sekereš Andreja 4

Stojaković Bruno 5

Tomaša Petra 3

Vlahek Petra 4

Bendra Josipa 4

 

 

OSTALI KANDIDATI NISU STEKLI PRAVO NA USMENI

Popis obavijesti