OBAVIJESTI:
Engleski jezik za poreznu struku III

REZULTATI PISMENOG DIJELA I RASPORED USMENIH (dvorana VIII, G10)

SRIJEDA, 17.06.

10:00h

Iveković Mikulin Marija 5

Krajinović Suzana 4

Stanišak Davor 5

Urić-Stelluto Eva 4

Vidović Lara 4

Popis obavijesti