OBAVIJESTI:
Engleski jezik za poreznu struku III

Pravo izlaska na kolokvij stekli su sljedeći studenti:

Redoviti

Tomislav Antolović

Petra Ban

Martina Burić

Barbara Ciberlin

Danijel Černe

Matej Čulo

Ines Debeljak

Andrea Galić

Jelena Galić

Katarina Gavrić

Petra Grbavac

Lucija Iris

Karla Josić

Tihana Jurina

Nermina Kamarić

Marko Kosanović

Ines Klanjčić

Dorotea Kos

Karla Kozina

Paulina Krstinić

Valentina Kunštek

Lovro Nenadić

Hrvoje Rumbak

Ana Salopek

Dino Sivić

Meri Sumić

Sara Šikac

Ella Šimunić

Iva Škalic

Valentina Škaro

Ines Štimac

Klaudia Tandarić

Doris Vinšek

Filip Vrančić

Romana Žitnik

 

Izvanredni

Antonia Bračko

Ana Jagušić

Iva Kelemen

Fran Ljubej

Marijana Studen

 

Kolokvij će se održati u utorak 20.12. prema sljedećem rasporedu:

11:30 Antolović – Kunštek

12:15 Nenadić – Žitnik i izvanredni studenti

Popis obavijesti