OBAVIJESTI:
Engleski jezik za poreznu struku III

REZULTATI KOLOKVIJA

 

Jasna Babić 3

Domagoj Barbarić 3

Matea Bukal 2

Martina Burić 5

Marija Cota 4

Veronika Fišter 4

Vlatka Flajšman 4

Katarina Fofić 3

Tihana Gazdek 4

Iva Golubić 4

Viktorija Halilović 3

Dora Horvat 3

Nera Horvat 5

Monika Jantolek 5

Lorena Jarnec 4

Katarina Klarić 3

Ana Koren 1

Ana Kovačić 5

Maja Kranjec 3

Marija Lovrić 2

Barbara Majerić 3

Ivana Matolić 4

Miriam Mohenski 3

Valentina Mrgan 2

Tihana Nasić 5

Danijela Pejić 4

Marija Petrić 4

Petra Puh 4

Ivan Rimac 1

Michelle Romić 1

Neven Sambolek 3

Franko Selak 2

Mia Tarabić 2

Josipa Turković 5

Željko Valentak 3

Ivana Vujinović

Anna Zečević 2

Lana Žganec 2

 

U utorak 23.1. u 11:30 svi studenti mogu dobiti potpise i uvid u testove.

Pozitivno ocijenjeni studenti mogu dogovoriti termin usmenog dijela ispita, a negativno ocijenjeni studenti mogu pisati ispravak.

Popis obavijesti