OBAVIJESTI:
Engleski jezik za poreznu struku III

Pismeni dio ispita položili su:

Petra Čavlović 3

Ivana Fauković 4

Ana Jagušić 3

Doris Vinšek 3

Usmeni dio ispita održat će se u utorak 12.2. u 11:30 u kabinetu, soba br. 6.

Popis obavijesti