izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
izv. prof. dr. sc.
Snježana Vasiljević

 • Izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, M. Phil (Cambridge), (matični broj znanstvenika 252930) je izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz predmeta Europsko javno pravo, Fundamental Rights in the EU, Pravo Europske unije, Europsko antidiskriminacijsko pravo, Pravo Europske unije i upravljanje europskim projektima na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
 • U srpnju 2019., Vlada RH ju je izabrala za ad hoc sutkinju pri Europskom sudu za ljudska prava.
 • Diplomirala je (summa cum laude) i doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je četiri Dekanove te Rektorove nagrade, a kao studentica bila je stipendistica Zaklade Zlatko Crnić, Ministarstva znanosti i tehnologije te Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Cambridge, Darwin koledž kao Chevenig stipendist britanske vlade. Dobitnica je nagrade Američke odvjetničke komore za najbolji rad u području spolne diskriminacije.
 • Na Katedri za Europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od studenog 2002. godine kao znanstvena novakinja na projektu Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura – javnopravna dimenzija te sudjelujući u znanstveno nastavnoj djelatnosti katedre. Od 2007. godine, sudjeluje samostalno i zajedno s ostalim članovima katedre u nastavi za redovite i izvanredne studente iz predmeta Europsko javno pravo na pravnom studiju.
 • Od 2007. godine, samostalno drži nastavu za redovite i izvanredne studente na Stručnom studiju javne uprave Društvenog veleučilišta u Zagrebu, danas Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu iz predmeta Pravo Europske unije. Od 2009 do 2012. sudjelovala je kao istraživačica na FP7 projektu Participation and citizenship in Europe: European integration, nation-states, civil society and multiple modernities.
 • Od 2016.-2019. voditeljica je projekta Jean Monnet Module «EU Law and Gender: Making Equality Effective», projektu kojeg financira Europska komisija. Zahvaljujući tom projektu,  uvela je novi kolegij na specijalističkom studiju javne uprave pod nazivom „Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije“ te izvodi seminar na drugoj godini pravnog studija „Temeljna prava u EU“, čiji je sadržaj dostupan na web-stranici  Pravnog fakulteta, katedre za Europsko javno pravo i sučelju za e-učenje Merlin (Srce), te portalu Edmodo. Dobitnica je The Good Lobby Academic Award (2018) za projekt «EU Law and Gender eClinic» kao voditeljica eKlinike za ravnopravnost spolova.
 • Voditeljica je antidiskriminacijske grupe Pravne klinike, Pravnog fakulteta u Zagrebu.
 • Akademska je članica Jean Monnet Centra izvrsnosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “EU Global Leadership in the Rule of Law” (2018-2021.), kolegij “Fundamental Rights in the EU.”
 • Specijalizirala se na London School of Economics and Political Science, Faculty of Law, University of Liverpool, Johannes Koepler Univarsität Linz, a kao gostujuća istraživačica sudjelovala je u istraživanjima i nastavi na Columbia University, Law School, New York (2008. kao stipendistica američke vlade - JFDP program te 2012.) te University of California Los Angeles, School of Law (2014.). Također je uključena u rad Agencije za temeljna prava EU, Akademije za europsko pravo u Trieru te Vijeće Europe kao nacionalna stručnjakinja. Područja njezinog stručnog interesa su europsko javno pravo, ljudska prava u europskom pravnom okviru, europsko antidiskriminacijsko pravo, međunarodnopravna zaštita žena i nacionalnih manjina, europska raznolikost i nacionalni identiteti u EU. Sudjeluje u brojnim projektima edukacije i usavršavanja pravnika, zaposlenih u državnoj upravi, sudstvu, sindikatima i nevladinim organizacijama  kako u Hrvatskoj tako i u drugim državama Zapadnog Balkana. Urednica je tri knjige, autorica samostalne znanstvene monografije pod nazivom „Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“, urednica i autorica knjige "Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova (2019.) te autorica više od 50 članaka i poglavlja u knjizi. Od 2012.-2016.  uključena je u rad Sabora RH kao vanjska članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog Sabora, a od 2017. - 2020. bila je vanjska članica Odbora za pravosuđe.
 • Članica radne skupine Vijeća Europe "Human Rights in Cultural Diverse Societies (CDDH-DC)" i autorica poglavlja o višestrukoj diskriminaciji u Council of Europe Guidelines on Human Rights in Cultural Diverse Societies (2015/2016). 
 • U ljetnom semestru akademske godine 2017/2018. bila je gostujuća je profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru.
 • Od 2019. godine ovlaštena je trenerica Vijeća Europe u programu HELP čiji je cilj edukacija širokog kruga pravnika iz područja zašite ljudskih prava putem učenja na daljinu.
 • Od 2020. suradnica je UN Global Compact i Hrvatske udruge poslodavaca na izradi smjernica u području ravnopravnosti spolova.
 • Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom te pasivno francuskim jezikom. Od 2003. (kontiinuirano) stalni je sudski tumač za engleski jezik.
 • Certificirani je NLP Praktičar (Humanistic Neuro-linguistic Psychology), Coaching Skills Certificate (Academy of Executive Coaching), Team Coaching Foundation Level (CMI, David Clutterbuck) i edukantica transakcijske analize (International Transactional Analysis Academy). 
 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 •  
 • Dr. Snjezana Vasiljevic, M. Phil (Cambridge), Ph.D (Zagreb) works as an associate professor of European Public Law, Fundamental Rights in the European Union, European Anti-discrimination Law and European Union Law and European Funds at the University of Zagreb. 
 • In July 2019, the Croatian Government appointed her as ad hoc judge at the European Court of Human Rights.
 • She earned her masters (summa cum laude) and doctoral degree from the University of Zagreb, Faculty of Law. As a British Government Chevening scholar she earned her M. Phil degree at the Faculty of Law, Institute of Criminology, University of Cambridge, (Darwin College). She was awarded by the American Bar Association (CEELI) for the best paper in the area of gender equality. In the period between 2012-2016, she worked as an expert member of the Legislative Committee of the Croatian Parliament and since October 2017 she serves as an expert member of the Committee for Justice of the Croatian Parliament. She specialized in European law and human rights at London School of Economics and Political Science, Faculty of Law, University of Liverpool, Johannes Kepler Univarsität Linz. She was a visiting fellow at Columbia University, Law School, New York (2008 - JFDP Visiting Researcher and 2012) and University of California Los Angeles, School of law (2014). She also works as a national expert for the Fundamental Rights Agency and Council of Europe and lecturer of the Academy of European Law in Trier. She is currently a leader of the Jean Monnet module “EU Law and Gender: Making Equality Effective,” a project granted by the European Commission (2016-2019). Her work is strongly dedicated to European law, human rights, European antidiscrimination law, international women’s rights and ethnic minorities, European identity and diversity. She has initiated and coordinated numerous projects on trainings of lawyers, civil sector, trade unions and NGOs representatives in Croatia and the Western Balkans. She has held a number of visiting lectures (Columbia University, University of Belgrade, Aleksanteri Institute Finland, European Law Academy Trier, Council of Europe) and presentations at international conferences. She is the editor of three books and the author of a number of articles and chapters in books. 
 • In 2015/2016, invited by the Council of Europe to join the Drafting group on Human Rights in Cultural Diverse Societies (CDDH-DC) and drafted the paragraph on multiple discrimination in the CoE Guidelines on Human Rights in Cultural Diverse Societies. 
 • Since January 2019, she is the Council of Europe HELP trainer certified to provide distance learning courses for selected groups of legal professionals. 
 • She is certified NLP Practitioner (Humanistic Neuro-linguistic Psychology), Coaching Skills Certificate (Academy of Executive Coaching), Team Coaching Foundation Level (CMI, David Clutterbuck) and Transaction Analysis Practitioner (International Transactional Analysis Academy). 

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 753
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 53
Katedra/služba:
Europsko javno pravo
Konzultacije:

Četvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na: snjezana.vasiljevic@pravo.hr

i putem Instagrama:

https://www.instagram.com/snjezanavasiljevic

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova

Vasiljević, Snježana ; Vinković, Mario
Autorske knjige, 2019.

Priručnik o diskriminaciji i mobingu na radnom mjestu (pravna i medicinska motrišta)

Gović Penić, Iris ; Koić, Elvira ; Vasiljević, Snježana ; Vinković, Mario
Priručnik, 2018.

Etičko sljepilo u politici i odnosima među spolovima

Holy, Mirela ; Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Poslovna etika

Gender Equality in a Global Perspective


Uredničke knjige, 2017.

Govor mržnje i neprihvatljiv govor

Antonina, Luka ; Georgiev, Mitre ; Hoffman, Dražen ; Vasiljević, Snježana
Priručnik, 2016.

Handbook of discrimination and mobbing in the workplace

Vinković, Mario ; Vasiljević, Snježana ; Gović Penić, Iris
Autorske knjige, 2016.

Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu

Vinković, Mario ; Vasiljević, Snježana ; Gović Penić, Iris
Autorske knjige, 2016.

New Law and Values: Anti-discrimination Law in Post- communist Countries

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Equality and non-discrimination principle in the context of the Croatian membership in the EU

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Pravo na zaborav - novo temeljno pravo u europskom kontekstu?

Vasiljević, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Union citizenship: Development, Impact and Challenges. Croatian National Report

Vasiljević, Snježana
, 2014.

Priručnik o prepoznavanju diskriminacije osoba s invaliditetom i mogućnostima zaštite njihovih prava

Vasiljević, Snježana
, 2014.

Cultures of EU Citizenship & the Impact of National Procedures: the case of Croatia

Vasiljević, Snježana
Radovi u postupku objavljivanja, 2014.
FIDE XXVI National Reports

Izazovi suvremenog antidiskriminacijskog prava: svjetlo na kraju tunela?

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Vaša Europa, vaša prava: Što znači biti državljaninom EU-a?

Vasiljević, Snježana
Ostalo, 2013.

Discrimination unveiled: the intersection between gender and ethnicity in the Croatian political arena - the case of minority women

Vasiljević, Snjezana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Monitoring of Croatian anti-discriminative policies with regards to the balanced political participation of women and men: with a special focus on implementation of gender quotas and their effect.

Deželan, Tomaž ; Krašovec Alenka ; Vasiljević, Snježana
, 2013.

Gender equality and non-discrimination principle in the context of the Croatian Accession to the EU

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Mind the Gap - Family Socialization and Gender

Challenges of the Modern Anti-discrimination Law - Light at the End of the Tunnel?

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
UACES 43rd Annual Conference

Sloboda kretanja kapitala i izravne investicije u Republici Hrvatskoj

Vasiljević, Snježana
Stručni radovi, 2013.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Intersectional discrimination - EU vs US perspective

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Visiting Scholar Forum

Neka se čuje i druga strana (Audiatur et altera pars): primjeri spolne i etničke diskriminacije

Vasiljević, Snježana
Ostalo, 2012.

Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj

Vasiljević, Snježana
Autorske knjige, 2011.

Consolidation of the case study: Croatian Case Study: an overview and reflection

Martina Topić ; Siniša Rodin ; Snježana Vasiljević
, 2011.

APPENDIX TO WP5: Observations of Europe Day, 2009-2011: CROATIA

Topić, Martina ; Rodin, Siniša ; Vasiljević, Snježana
, 2011.

Identity construction programs of the state and the EU: case study phase III: Citizens and Modernities: Between National and European Paths in Croatia

Topić, Martina ; Vasiljević, Snježana
, 2011.

Task and challenges: making whistleblowing work in Croatia

Vasiljević, Snježana
, 2010.

Comparative legal analysis of anti-mobbing legislation. Country studies: Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia


Uredničke knjige, 2010.

Identity construction programs of the state and the EU: case study phase I

Rodin, Siniša ; Topić, Martina ; Vasiljević, Snježana
, 2010.

Diskriminacija i zlostavljanje na radu (mobbing) u hrvatskom pravnom okviru

Vasiljević, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Informator : poslovno-pravni magazin

Višestruka diskriminacija

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

European Citizenship: a new challenge for European Democracy

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Socijalna isključenost i diskriminacija u svjetlu Lisabonskog ugovora

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

The state of the art: Various paths to modernity-Croatia's case report

Topić, Martina ; Vasiljević, Snježana ; Đurašković, Stevo
, 2009.

Intersectional Discrimination: Difficulties in implementation of a European norm

Vasiljevic, Snjezana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Intersectional Discrimination: Western European vs. Eastern European Approach

Vasiljević, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Second European Conference on Multidimensional Equality Law

Zakon o suzbijanju diskriminacije u svjetlu europskog prava: sadržaj i sankcije

Vasiljević, Snježana ; Balen, Braslav
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Policija i sigurnost

Intersectional Discrimination in the process of European Integration: the case of Croatia

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Challenges of EU Anti-discrimination Law: Diversity and Discrimination

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Visiting Scholar Forum

Pravno uređenje višestruke diskriminacije u proširenoj Europskoj uniji

Vasiljević, Snježana
Doktorske disertacije, 2008.

Are we defined by our similarities or is it our differences? Precautions against intersectional cases in the EU

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Diversity and European Integration

Provođenje politike jednake mogućnosti

Vasiljević, Snježana ; Ivanković-Knežević, Katarina
, 2006.

Analiza sustava nacionalnog integriteta

Vasiljević, Snježana
, 2005.

Žene kao građanke Europske unije

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Žene pod europskim kišobranom

Spolno uznemiravanje: definicija i sadržaj

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu

Ravnopravnost spolova u RH

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Najbolja pravna rješenja zaštite ljudskih prava seksualnih i rodnih manjina u RH

Ethnic Relations and Examples of Positive Practice in South-East Europe

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2004.

European Citizenship - Women Closer or Further from the Union

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
International Seminar Within Framework of the Jean Monnet Module "Advanced Issues of European Law"

Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2004.

European citizenship from a gender perspective

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Contemporary citizenship: the politics of exclusion and inclusion II (Is there a chance for a post-national citizenship?)

Women as European citizens

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
From Legislation to Action: The Equality of Men and Women (European Experiences and Croatian Perspectives)

Zakon o ravnopravnosti spolova

Rodin, Siniša ; Vasiljević, Snježana
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Revija za socijalnu politiku

Panel diskusija o nastavi prava Europske zajednice održana u okviru Jean Monnet seminara "Stabilization and Association Process and Future of Europe", Dubrovnik, 2. ožujka 2003.

Rodin, Siniša ; Smerdel, Branko ; Ćapeta, Tamara ; Maduro, Miguel ; Shaw, Jo ; Stadlmeier, Sigmar ; Selanec, Goran ; Vasiljević, Snježana ; Goldner, Iris
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

European Citizenship from Gender Perspective

Vasiljević, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Gender Equality and the Problem of Sexual Harassment from the European Perspective

Vasiljević, Snježana
, 2003.

EU Citizenship and Fundamental Rights within the Framework of the Stabilization and Association

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
International Seminar The Stabilization and Association Process and the Future of Europe

Ravnopravnost spolova: Izazovi hrvatskog zakonodavstva u procesu približavanja Europskoj uniji

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2003.

Spolno uznemiravanje

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2003.

Jednakost muškarca i žene : Pravo i politika u Hrvatskoj i Europskoj uniji


Uredničke knjige, 2003.

The problem of sexual harrasment in comparative perspective

Vasiljević, Snjezana
Magistarski radovi, 2002.

Ethnic Minorities and the issue of regional cooperation in the frame of Stabilisation and Association Process

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
2nd International SEER Symposium

Problem spolnog uznemiravanja u komparativnoj analizi

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
II European Society of Criminology Conference: Sharing borders and sharing discipline

Izabrane publikacije

"Republika Hrvatska i međunarodna zajednica pred izazovom korupcije", Pravnik (1998). Rad nagrađen Rektorovom nagradom.

 

National Integrity System Study – Republic of Croatia Corruption Profile (editor). Zagreb: Transparency International, AED & USAID (2005)

 

“Intersectional Discrimination: Difficulties in Interpretation of European Norm”, in M. Thiel & E. Prugl (eds.), Diversity and European Integration, New York: Macmillan/Palgrave (2009).

 

“Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“. Zagreb: Tim Press (2011).

 

“Izazovi suvremenog antidiskriminacijskog prava – svjetlo na kraju tunela?“ in Ž. Potocnjak, I. Grgurev i A. Grgic Perspectives of Antidiscrimination Law, University of Zagreb, Faculty of law (2014).

 

Cultures of EU Citizenship & the Impact of National Procedures: the case of Croatia. // FIDE XXVI National Reports. (2014).

 

“New Law and Values: Anti-discrimination Law in Post- communist Countries“. Europeanization and Globalization, New Europe - Old Values? Reform and Perseverance/Bodiroga-Vukobrat, Nada; Rodin Siniša, Sander Gerald (Eds) (ur.). United Kingdom: Springer, (2015).

 

“Equality, non-discrimination & fundamental rights: old habits die hard! “ EU Labour, Equality and Human Rights Law, University J. J. Strossmayer, Osijek, Faculty of Law (2015).

 

Snježana Vasiljević, Raili Marling and Anders Örtenblad, (Eds.), Gender Equality in a Global Perspective, Routledge: New York (2017).


Izabrani projekti

COST "Women on the move" (2020.-2024.)

Jean Monnet Module "EU Law & Gender: Making Equality Effective" (2016-2019)

Jean Monnet Centre of Excellence: "EU's Global Leadership in the Rule of Law" - researcher