izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
izv. prof. dr. sc.
Snježana Vasiljević

 • Izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, M. Phil (Cambridge), (matični broj znanstvenika 252930) je izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz predmeta Europsko javno pravo, Fundamental Rights in the EU, Pravo Europske unije, Europsko antidiskriminacijsko pravo, Pravo Europske unije i upravljanje europskim projektima na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
 • U veljači 2021. imenovana je vanjskom članicom Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora. 
 • U srpnju 2019., Vlada RH ju je izabrala za ad hoc sutkinju pri Europskom sudu za ljudska prava.
 • Diplomirala je (summa cum laude) i doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je četiri Dekanove te Rektorove nagrade, a kao studentica bila je stipendistica Zaklade Zlatko Crnić, Ministarstva znanosti i tehnologije te Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Cambridge, Darwin koledž kao Chevenig stipendist britanske vlade. Dobitnica je nagrade Američke odvjetničke komore za najbolji rad u području spolne diskriminacije.
 • Na Katedri za Europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od studenog 2002. godine kao znanstvena novakinja na projektu Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura – javnopravna dimenzija te sudjelujući u znanstveno nastavnoj djelatnosti katedre. Od 2007. godine, sudjeluje samostalno i zajedno s ostalim članovima katedre u nastavi za redovite i izvanredne studente iz predmeta Europsko javno pravo na pravnom studiju.
 • Od 2007. godine, samostalno drži nastavu za redovite i izvanredne studente na Stručnom studiju javne uprave Društvenog veleučilišta u Zagrebu, danas Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu iz predmeta Pravo Europske unije. Od 2009 do 2012. sudjelovala je kao istraživačica na FP7 projektu Participation and citizenship in Europe: European integration, nation-states, civil society and multiple modernities.
 • Od 2016.-2019. voditeljica je projekta Jean Monnet Module «EU Law and Gender: Making Equality Effective», projektu kojeg financira Europska komisija. Zahvaljujući tom projektu,  uvela je novi kolegij na specijalističkom studiju javne uprave pod nazivom „Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije“ te izvodi seminar na drugoj godini pravnog studija „Temeljna prava u EU“, čiji je sadržaj dostupan na web-stranici  Pravnog fakulteta, katedre za Europsko javno pravo i sučelju za e-učenje Merlin (Srce), te portalu Edmodo. Dobitnica je The Good Lobby Academic Award (2018) za projekt «EU Law and Gender eClinic» kao voditeljica eKlinike za ravnopravnost spolova.
 • Voditeljica je antidiskriminacijske grupe Pravne klinike, Pravnog fakulteta u Zagrebu.
 • Akademska je članica Jean Monnet Centra izvrsnosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “EU Global Leadership in the Rule of Law” (2018-2021.), kolegij “Fundamental Rights in the EU.”
 • Specijalizirala se na London School of Economics and Political Science, Faculty of Law, University of Liverpool, Johannes Koepler Univarsität Linz, a kao gostujuća istraživačica sudjelovala je u istraživanjima i nastavi na Columbia University, Law School, New York (2008. kao stipendistica američke vlade - JFDP program te 2012.) te University of California Los Angeles, School of Law (2014.). Također je uključena u rad Agencije za temeljna prava EU, Akademije za europsko pravo u Trieru te Vijeće Europe kao nacionalna stručnjakinja. Područja njezinog stručnog interesa su europsko javno pravo, ljudska prava u europskom pravnom okviru, europsko antidiskriminacijsko pravo, međunarodnopravna zaštita žena i nacionalnih manjina, europska raznolikost i nacionalni identiteti u EU. Sudjeluje u brojnim projektima edukacije i usavršavanja pravnika, zaposlenih u državnoj upravi, sudstvu, sindikatima i nevladinim organizacijama  kako u Hrvatskoj tako i u drugim državama Zapadnog Balkana. Urednica je tri knjige, autorica samostalne znanstvene monografije pod nazivom „Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“, urednica i autorica knjige "Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova (2019.) te autorica više od 50 članaka i poglavlja u knjizi. Od 2012.-2016.  uključena je u rad Sabora RH kao vanjska članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog Sabora, a od 2017. - 2020. bila je vanjska članica Odbora za pravosuđe.
 • Članica radne skupine Vijeća Europe "Human Rights in Cultural Diverse Societies (CDDH-DC)" i autorica poglavlja o višestrukoj diskriminaciji u Council of Europe Guidelines on Human Rights in Cultural Diverse Societies (2015/2016). 
 • U ljetnom semestru akademske godine 2017/2018. bila je gostujuća je profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru.
 • Od 2019. godine ovlaštena je trenerica Vijeća Europe u programu HELP čiji je cilj edukacija širokog kruga pravnika iz područja zašite ljudskih prava putem učenja na daljinu.
 • Od 2020. suradnica je UN Global Compact i Hrvatske udruge poslodavaca na izradi smjernica u području ravnopravnosti spolova.
 • Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom te pasivno francuskim jezikom. Od 2003. (kontiinuirano) stalni je sudski tumač za engleski jezik.
 • Certificirani je NLP Praktičar (Humanistic Neuro-linguistic Psychology), Coaching Skills Certificate (Academy of Executive Coaching), Team Coaching Foundation Level (CMI, David Clutterbuck) i edukantica transakcijske analize (International Transactional Analysis Academy). 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

EU Minority Conditionality and the Rule of Law: The Case of Croatia

Vasiljević, Snježana
Radovi u postupku objavljivanja, 2021.

The Current State of Play on Equal Pay Discrimination in Croatia

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Temeljna prava i vladavina prava u EU: izazovi prije i nakon pridruživanja

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Pravo i politika EU: stara pitanja novi odgovori

Temeljna prava i vladavina prava u Europskoj uniji: izazovi prije i nakon pridruživanja”

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Vladavina prava i ljudska prava u Europskoj uniji: perspektiva jačanja i izazovi usklađivanja

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Zagrebačko-skopski kolokvij 2019.

EU Minority Conditionality and the Rule of Law: a case of Croatia

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
IVR Congress, Lucerne, Switzerland

Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova

Vasiljević, Snježana ; Vinković, Mario
Autorske knjige, 2019.

Gender Equality in Croatia

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Gender Equality in a Global Perspective

Vasiljević, Snježana ; Örtenblad, Anders ; Marling, Raili
Autorske knjige, 2018.

Terrorism, Migration, Border Security and Fundamental Rights

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Council for European Studies, 25th International Conference of Europeanists, Chicago

Priručnik o diskriminaciji i mobingu na radnom mjestu (pravna i medicinska motrišta)

Gović Penić, Iris ; Koić, Elvira ; Vasiljević, Snježana ; Vinković, Mario
Priručnik, 2018.

Etičko sljepilo u politici i odnosima među spolovima

Holy, Mirela ; Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Poslovna etika

EU Law and Gender-Balanced Boards: Making Equality Effective

Vasiljević, Snježana ; Sunko, Ana-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Gender Equality in a Global Perspective


Uredničke knjige, 2017.

Multiple Discrimination

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Council of Europe Conference on Protection and Promotion on Human Rights in Cultural Diverse Societies

Equality and Diversity in Sport: Game Breaking

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
CEU San Pablo University Conference on Sport and EU, Madrid, Spain

Govor mržnje i neprihvatljiv govor

Antonina, Luka ; Georgiev, Mitre ; Hoffman, Dražen ; Vasiljević, Snježana
Priručnik, 2016.

Handbook of discrimination and mobbing in the workplace

Vinković, Mario ; Vasiljević, Snježana ; Gović Penić, Iris
Autorske knjige, 2016.

Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu

Vinković, Mario ; Vasiljević, Snježana ; Gović Penić, Iris
Autorske knjige, 2016.

What Legal and Policy Context is Needed to Complete Gender Equality Legislation and Implement It?

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Equinet Conference, Taking Action for Gender Equality

Multiple Discrimination in the context of the EU Anti-Discrimination Law

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
ERA Conference on Applying EU Anti-discrimination Law, Trier

The principle of non-discrimination and the doctrine of the horizontal direct effect

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
UACES 45th Annual Conference: Bilbao 2015

Multiple Discrimination: Stories of Wartime Rape Victims in the Balkan Conflict

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
3rd meeting of the Drafting Group on Human Rights in Culturally Diverse Society for the Members of the Steering Committee for Human Rights, Council of Europe, Strasbourg

New Law and Values: Anti-discrimination Law in Post- communist Countries

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Equality and non-discrimination principle in the context of the Croatian membership in the EU

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Pravo na zaborav - novo temeljno pravo u europskom kontekstu?

Vasiljević, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Union citizenship: Development, Impact and Challenges. Croatian National Report

Vasiljević, Snježana
, 2014.

Priručnik o prepoznavanju diskriminacije osoba s invaliditetom i mogućnostima zaštite njihovih prava

Vasiljević, Snježana
, 2014.

Cultures of EU Citizenship & the Impact of National Procedures: the case of Croatia

Vasiljević, Snježana
Radovi u postupku objavljivanja, 2014.

Izazovi suvremenog antidiskriminacijskog prava: svjetlo na kraju tunela?

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Challenges of the Modern Anti-discrimination Law – Light at the end of the Tunnel?

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
UACES Annual General Meeting 2013

Vaša Europa, vaša prava: Što znači biti državljaninom EU-a?

Vasiljević, Snježana
Ostalo, 2013.

Discrimination unveiled: the intersection between gender and ethnicity in the Croatian political arena - the case of minority women

Vasiljević, Snjezana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Monitoring of Croatian anti-discriminative policies with regards to the balanced political participation of women and men: with a special focus on implementation of gender quotas and their effect.

Deželan, Tomaž ; Krašovec Alenka ; Vasiljević, Snježana
, 2013.

Gender equality and non-discrimination principle in the context of the Croatian Accession to the EU

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Mind the Gap - Family Socialization and Gender

Challenges of the Modern Anti-discrimination Law - Light at the End of the Tunnel?

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
UACES 43rd Annual Conference

Sloboda kretanja kapitala i izravne investicije u Republici Hrvatskoj

Vasiljević, Snježana
Stručni radovi, 2013.

EU vs US approach to anti-discrimination paradigm

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Visiting Scholar forum, University of Columbia, School of Law, New York

Intersectional discrimination - EU vs US perspective

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Visiting Scholar Forum

Neka se čuje i druga strana (Audiatur et altera pars): primjeri spolne i etničke diskriminacije

Vasiljević, Snježana
Ostalo, 2012.

Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj

Vasiljević, Snježana
Autorske knjige, 2011.

Consolidation of the case study: Croatian Case Study: an overview and reflection

Martina Topić ; Siniša Rodin ; Snježana Vasiljević
, 2011.

APPENDIX TO WP5: Observations of Europe Day, 2009-2011: CROATIA

Topić, Martina ; Rodin, Siniša ; Vasiljević, Snježana
, 2011.

Identity construction programs of the state and the EU: case study phase III: Citizens and Modernities: Between National and European Paths in Croatia

Topić, Martina ; Vasiljević, Snježana
, 2011.

Task and challenges: making whistleblowing work in Croatia

Vasiljević, Snježana
, 2010.

Comparative legal analysis of anti-mobbing legislation. Country studies: Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia


Uredničke knjige, 2010.

Identity construction programs of the state and the EU: case study phase I

Rodin, Siniša ; Topić, Martina ; Vasiljević, Snježana
, 2010.

Intersectional Discrimination: Western European vs. Eastern European Approach

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Second European Conference on Multidimensional Equality Law, University of Leeds

Diskriminacija i zlostavljanje na radu (mobbing) u hrvatskom pravnom okviru

Vasiljević, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Višestruka diskriminacija

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

European Citizenship: a new challenge for European Democracy

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Socijalna isključenost i diskriminacija u svjetlu Lisabonskog ugovora

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

The state of the art: Various paths to modernity-Croatia's case report

Topić, Martina ; Vasiljević, Snježana ; Đurašković, Stevo
, 2009.

Intersectional Discrimination: Difficulties in implementation of a European norm

Vasiljevic, Snjezana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Intersectional Discrimination: Western European vs. Eastern European Approach

Vasiljević, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Second European Conference on Multidimensional Equality Law

Zakon o suzbijanju diskriminacije u svjetlu europskog prava: sadržaj i sankcije

Vasiljević, Snježana ; Balen, Braslav
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Intersectional Discrimination in the process of European Integration: the case of Croatia

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Are we defined by our similarities or is it our differences? Precautions against intersectional cases in the EU

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
International Conference: Diversity and European Integration, Miami European Center of Excellence

Challenges of EU Anti-discrimination Law: Diversity and Discrimination

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Visiting Scholar Forum

Pravno uređenje višestruke diskriminacije u proširenoj Europskoj uniji

Vasiljević, Snježana
Doktorske disertacije, 2008.

Are we defined by our similarities or is it our differences? Precautions against intersectional cases in the EU

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Diversity and European Integration

European Citizenship from Gender Perspective

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
International Conference: Suffrage, Gender and Citizenship, International Perspective on Parliamentary Reforms Tampere

Provođenje politike jednake mogućnosti

Vasiljević, Snježana ; Ivanković-Knežević, Katarina
, 2006.

Gender Perspective from Croatia

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
International Seminar: Between the Balkans and the EU, Aleksanteri Institute, Helsinki

Analiza sustava nacionalnog integriteta

Vasiljević, Snježana
, 2005.

Žene kao građanke Europske unije

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Žene pod europskim kišobranom

Spolno uznemiravanje: definicija i sadržaj

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu

Ravnopravnost spolova u RH

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Najbolja pravna rješenja zaštite ljudskih prava seksualnih i rodnih manjina u RH

Ethnic Relations and Examples of Positive Practice in South-East Europe

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2004.

European Citizenship - Women Closer or Further from the Union

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
International Seminar Within Framework of the Jean Monnet Module "Advanced Issues of European Law"

Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2004.

European citizenship from a gender perspective

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Contemporary citizenship: the politics of exclusion and inclusion II (Is there a chance for a post-national citizenship?)

Women as European citizens

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
From Legislation to Action: The Equality of Men and Women (European Experiences and Croatian Perspectives)

Zakon o ravnopravnosti spolova

Rodin, Siniša ; Vasiljević, Snježana
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Panel diskusija o nastavi prava Europske zajednice održana u okviru Jean Monnet seminara "Stabilization and Association Process and Future of Europe", Dubrovnik, 2. ožujka 2003.

Rodin, Siniša ; Smerdel, Branko ; Ćapeta, Tamara ; Maduro, Miguel ; Shaw, Jo ; Stadlmeier, Sigmar ; Selanec, Goran ; Vasiljević, Snježana ; Goldner, Iris
Drugi radovi u časopisima, 2003.

European Citizenship from Gender Perspective

Vasiljević, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Gender Equality and the Problem of Sexual Harassment from the European Perspective

Vasiljević, Snježana
, 2003.

EU Citizenship and Fundamental Rights within the Framework of the Stabilization and Association

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
International Seminar The Stabilization and Association Process and the Future of Europe

Ravnopravnost spolova: Izazovi hrvatskog zakonodavstva u procesu približavanja Europskoj uniji

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2003.

Spolno uznemiravanje

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2003.

Jednakost muškarca i žene : Pravo i politika u Hrvatskoj i Europskoj uniji


Uredničke knjige, 2003.

Different Dimensions of Sex and Gender

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Second Conference of the European Society of Criminology

The problem of sexual harrasment in comparative perspective

Vasiljević, Snjezana
Magistarski radovi, 2002.

Ethnic Minorities and the issue of regional cooperation in the frame of Stabilisation and Association Process

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
2nd International SEER Symposium

Problem spolnog uznemiravanja u komparativnoj analizi

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
II European Society of Criminology Conference: Sharing borders and sharing discipline

Radovi

 • "Republika Hrvatska i međunarodna zajednica pred izazovom korupcije", Pravnik (1998). Rad nagrađen Rektorovom nagradom
 • National Integrity System Study – Republic of Croatia Corruption Profile (editor). Zagreb: Transparency International, AED & USAID (2005)
 • “Intersectional Discrimination: Difficulties in Interpretation of European Norm”, in M. Thiel & E. Prugl (eds.), Diversity and European Integration, New York: Macmillan/Palgrave (2009).
 • Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“. Zagreb: Tim Press (2011)
 • “Izazovi suvremenog antidiskriminacijskog prava – svjetlo na kraju tunela?“ in Ž. Potocnjak, I. Grgurev i A. Grgic Perspectives of Antidiscrimination Law, University of Zagreb, Faculty of law (2014)
 • Cultures of EU Citizenship & the Impact of National Procedures: the case of Croatia. // FIDE XXVI National Reports. (2014)
 • “New Law and Values: Anti-discrimination Law in Post- communist Countries“. Europeanization and Globalization, New Europe - Old Values? Reform and Perseverance/Bodiroga-Vukobrat, Nada; Rodin Siniša, Sander Gerald (Eds) (ur.). United Kingdom: Springer, (2015)
 • “Equality, non-discrimination & fundamental rights: old habits die hard! “ EU Labour, Equality and Human Rights Law, University J. J. Strossmayer, Osijek, Faculty of Law (2015)
 • Snježana Vasiljević, Raili Marling and Anders Örtenblad, (Eds.), Gender Equality in a Global Perspective, Routledge: New York (2017)
 • Vasiljević, S., Sunko A. “EU Law and Gender-Balanced Boards: Making Equality Effective”, Croatian Yearbook of European Law, Vol. 13., pp. 27-51 (2017)
 • Vasiljević, S. i Vinković, M. Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova, Zagreb: Narodne novine, (2019).


Izabrani projekti

COST "Women on the move" (2020.-2024.)

Jean Monnet Module "EU Law & Gender: Making Equality Effective" (2016-2019)

Jean Monnet Centre of Excellence: "EU's Global Leadership in the Rule of Law" - researcher