SOCIOLOGIJA (PREDMET):

Parcijalno polaganje pismenog dijela ispita iz kolegija Sociologija, Osnove sociologije i Sociologija javne uprave obavit će se pisanjem dvaju kolokvija. U nastavku slijede termini kolokvija u ak.god. 21/22. 

Turnus B pravni studij:

Prvi kolokvij:  9.11.

Drugi kolokvij: 29.11

 

Turnus A i B Studij socijalnog rada:

Prvi kolokvij: 8.11. 2021.

Drugi kolokvij: 17.01.2022.

  • Studentice i studenti studija socijalnog rada niti na kolokvijima niti na pisanom ispitu NE POLAŽU sljedeća poglavlja udžbenika: „Sociologija prava”, „Pravna kultura” i „Obrazovanje”.

 

Turnus A i B Studij javne uprave (Osnove sociologije):

Prvi kolokvij: 22.11.

Drugi kolokvij: 24. 1. 

  • Studentice i studenti javne uprave ne polažu sljedeća poglavlja udžbenika: „Kultura“, „Socijalizacija“, „Devijantnost“ i „Etnicitet i nacija“.

 

Turnus A i B Studij javne uprave (Sociologija javne uprave):

Prvi kolokvij: 26.11.

Drugi kolokvij: 19.1.

Popis obavijesti