Materijali za pripremu seminarskih izlaganja nalaze se u repozitoriju na mrežnoj stranici: http://www.pravo.unizg.hr/SOC/predmet/socsem_a/materijali_za_seminar

Popis obavijesti