U nastavku se nalaze rezultati 1. kolokvija iz Sociologije održanog 20.11.2017.

Rezultatima su već pridodani bodovi za redovito dolaženje na predavanja.

Seminaristi će uvid u kolokvij imati tijekom svojih seminara, a za ne-seminariste se uvidi održavaju sljedećeg tjedna (11. -  15. 12.2017.) tijekom predavanja ili za vrijeme konzultacija kod profesora koji ima drži nastavu.

PREZIME I IME Ukupno
Adamović Hana 23
Andrijašević Sonja 17
Antić Doris 15
Bajac Helena 24
Balić Marko 10
Balić Tereza 21
Baljkas Antonella 18
Barić Lucija 13
Barić Monika 17,5
Bartolec Nikolina 0
Begonja Mirela 17
Belačić Ivana 13
Bengez Lea 9
Berač Ana 18,5
Bertoša Nikolina 23,5
Bešić Dea 11,5
Bilobrk Renata 0
Boduljak Anamarija 16,5
Bojić Andreja 16,5
Bošnjaković Matea 15,5
Božinović Kristijan 18,5
Brajnović Martina 13,5
Bravarić Mirna 6
Brekalo Valentina 20,5
Brnčić Paulina 20,5
Brusić Ljubica 21
Budimir Anđela 17
Budor Marko 0
Buljan Helena 12
Burazer Ingrid 0
Burčul Lorena 17
Cesar Lucija 16,5
Cetina Ivona 20
Crnković Veronika 19,5
Čačić Karolina 9
Čaćko Natalija 23
Čičić Marko 0
Čorko Paula 16
Čović Nives 0
Čurilović Katarina 17,5
Ćaleta Jelena 15,5
Ćorić Lana 20
Dobrijević Sara 11
Dujić Lucija 0
Đeldum Marta 22,5
Đurić Nikolina 13
Đurišević Aseneta 9
Filipčić Tea 19
Fištrić Nikolina 16
Frtalić Lucija 19,5
Gaćeša Dolores 14
Garafolić Dora 0
Gizdavčić Nora 19
Graho Iva 11,5
Graovac Marija 16,5
Grgić Nikolina 21
Grgić Ružica 18
Grubišić Karlo 22
Grubišić Marta 18
Gubić Ivona 15
Habjanec Lana 4
Habulan Lea 16
Hađur Šušković Anja 22
Hajeb Anahita 16
Haramina Petra 7
Herceg Nika 20,5
Hertz Nikolina 0
Holjević Iva 13
Horvat Barbara 0
Horvat Viktorija 9
Horvatić Marija 0
Hrenek Patricia 15
Hrgović Lucija 22
Hrženjak Mihaela 0
Hunić Lucija 10
Huseinović Daniela 7
Igrec Arijana 18,5
Ilić Nikolina 18,5
Ilijić Roman 14
Ivančić Marija 16
Ivančić Matej 0
Josipović Maja 19
Jurić Magdalena 14,5
Kaleb Paola 19
Kalebota Anježa 0
Kapčić Petra 18
Kapitanović Lucija 21,5
Karamatić Matea 16
Kasap Lara 22,5
Kasap Monika Marija 10,5
Katić Kristina 0
Klarić Marija 19
Klarić Marijana 0
Knežević Nikolina 17,5
Koić Dora 22
Kolar Ivana 19
Kolarić Ivana 19,5
Kopčak Tajana 0
Kosić Toljan Sven 13
Košić Stela 1
Kotlo Lana 18
Kovač Doris 0
Kovačić Patricia 17
Kovačićek Petra 24
Krajnik Barbara 14
Krešić Petra 15
Kruhak Monika 18
Kruljac Dora 14
Kučinić Luka 14,5
Kuhar Marita 16
Kujavec Lucija 17
Kvartuč Laura 20,5
Ladić Nikolina 11
Lavička Nina 15
Leko Ivana 17
Lemić Ana 19
Leščan Paula 16,5
Ličanin Nikolina 15,5
Lovrić Lucija 0
Lovrinčević Dorotea 19
Ljevaković Klaudija 15
Majdak Jelena 0
Majdek Lucija 14
Majić Mia 0
Manevik Sara 0
Marguč Sara 19
Marić Margarita 0
Marinac Ivan 0
Marinović Iva 22
Markić Josipa 20
Markioli Ana Marija 18
Marković Lucija 21
Markus Sara 24
Martić Dorotea 9
Matijević Marko 0
Matleković Mirna 0
Mićanović Marija 10
Mijatović Manda 1
Mikac Sunčica 19
Miladin Petra 10
Milković Ana 15
Miščančuk Elena 14
Mišlov Laura 15
Moretti Paula 19
Moslavac Leona 14
Mrnjavčić Helena 14
Novački Petra 9
Odobašić Helena 15
Ordanić Buga 7
Papa Ivan 11
Paušić Milena 12
Pavlović Lora 14
Pekčec Iva 9
Peretić Sanja 12
Perper Andreja 9
Petric Valentina 15,5
Pilić Josipa 10
Požgaj Alberta 22
Pranjić Marko 7
Rajić Matea 22
Rašić Marina 0
Ražnjević Sara 20
Rech Ivana 17
Ritoša Tea 15
Roso Mia 14
Rožić Karmen 16
Sabadžija Marija 4,5
Sever Lorena 22
Sever Nikolina 16
Sirotić Elen 0
Smolković Sara 12
Stankir Seline 7
Starčević Maja 14
Stipaničev Matea 0
Stojanović Ana 19
Strahonja Vedrana 15
Sukno Bisaku Tonka 16,5
Šajer Petra 22
Šarić Gita 9
Škvorc Petra 9,5
Šostera Anamarija 17
Špiranec Silvestar 1
Štimac Lana 11
Štuc Ana Marija 21
Švec Lucija 20
Tadić Mirela 23
Tarabarić Ema 8
Tipura Gabriela 18
Tišljarić Barbara 4,5
Tomić Marina 1
Udovičić Meri 12
Vartušek Maksimilijan 9
Vedrina Sebastian 13
Vidović Lara 18
Vinković Dora 15
Vitek Ivana 12
Vračan Marta 16,5
Vugec Dora 0
Vukas Andrijana 1
Zelanto Dora 0
Zrnić Tamara 14
Žabjačan Lucija 0
Popis obavijesti