Studentima seminarske grupe A kojima je odobrena konačna verzija pisanog rada moraju poslati rad na e-adresu: sinisa.zrinscak@pravo.hr

Naslov seminara koji se šalje mora biti u formatu:

Prezime Ime_Naslov rada_2018

Rad mora biti predan u word dokumentu, ne pdf-u

Studenti su obvezni slati poruke samo sa službene a-adrese

 

Popis obavijesti