Studenti/studentice pravnog studija koji su prijavili drugi kolokvij dužni/e su pristupiti kolokviju u utorak, 16.01.2018.  u zgradama Pravnog fakulteta, Trg Republike Hrvatske 14 i Trg Republike Hrvatske 3, prema navedenom rasporedu. Molimo vas da dođete barem deset minuta prije početka vremena pisanja kolokvija.

 

Dvorana I, TRH 14

17:00 - studenti čija prezimena počinju slovom A do G (do uključivo Gelešić)

17:45 - studenti čija prezimena počinju slovom G (od Glanjar) do L (do uključivo Lažeta)

18:30 - studenti čija prezimena počinju slovom L (od Lekić) do P (do uključivo Pistelek)

 

Dvorana III, TRH 3

17:00 - studenti čija prezimena počinju slovom P (od Poje) do S (uključivo)

17:45 - studenti čija prezimena počinju slovom Š do U (uključivo)

18:30 - studenti čija prezimena počinju slovom V do Ž (uključivo)

Popis obavijesti