Teme seminarskih radova za seminar iz Sociologije (voditelj seminara doc. dr. sc. Dario Čepo), mogle su se predlagati dok je trajala nastava u zimskom semestru. Nakon završetka nastave to više nije moguće, stoga molim studentice i studente da prestanu slati mailove s upitima o temama seminarskih radova.

 

Ako već niste odradili obvezu pisanja jednog seminarskog rada  u zimskom semestru, moći ćete to napraviti na jednom od kolegija u ljetnom.

 

Oni koji su temu prijavili tijekom nastave i ona im je odobrena putem maila, a i dalje žele pisati seminarski rad, mogu nastaviti. Konačan rok za predaju tih seminarskih radova je 15. travnja 2018.

Popis obavijesti