Studenti/ce koji/e su položili/e pisani dio ispita, usmeni dio ispita polažu prema sljedećem rasporedu:

 

Srijeda, 11. 04. 2018.

Doc. dr. sc. D. Čepo

TMT/TRH3, II. kat, soba 36

 

13:00

Lucija Čulo

Klaudia Dešić

Andrija Duvnjak

 

13:30

Vid Josip Kovačić

Dorotea Krcivoj

Dora Križnjak

 

14:00

Karla Kukec

Jasmin Kurtić

Doroteja Latinac

 

14:30

Josip Lončar

Ana Lozančić

Jakov Maričić

 

15:00

Ivana Matoš

Valentina Miholić

Daniel Mlačić

 

Studenti/ce koji/e nisu položili/e pisani dio ispita:

Anamaria Bauk

Ema Fernežir

Marta Halaček

Sara Horvatin-Pleše

Kristina Jagić

Lidija Jelić

Ivan Komljenović

Irina Končevski

Mate Kovačić

Laura Krajinović

Blanka Krmek

Lucija Ladešić

Ana Lihtar

Sara Ana Lučin Stanić

Sara Margelić

Mario Dzhovani Marini

Dora Musa

Julia Ninić

Tea Novačić

Mia Novaković

Mara Obradović

 

Uvidi u ispite održat će se netom prije usmenih.

 

* Zbog spriječenosti prof. dr. sc. S. Ravlića, ispite za njegove seminariste/ice iznimno drži doc. dr. sc. Dario Čepo.

Popis obavijesti