Usmeni dio ispita iz predmeta Sociologija za studente pravnog studija održat će se u srijedu, 11. travnja 2018. u 10 sati za sljedeće studente/studentice (TRH 3, prvi kat, soba 18):

Karlo Ćebo

Barbara Dakić

Matea Trcović

Melville Štrbić

Nino Željko

Jelena Šinunić

Nina Bušić

Paula Rubčić

Maja Hercigonja

Christian Sever

Studenti i studentice koji nisu prošli pisani dio mogu vidjeti testove za vrijeme usmenog dijela ispita:

Eva Zeman

Florian Pintarić

Iva Sviben

Viktorija Solomun

Petra Pinjuh

Petra Pranjić

Goran Smolar

Elen Sirotić

Natalija Šimić

Dominik Rengel

Popis obavijesti