DRUGI KOLOKVIJ IZ KOLEGIJA OSNOVE SOCIOLOGIJE ODRŽAT ĆE SE U UTORAK, 15. SIJEČNJA 2019. U 13.10 SATI U DVORANI 1, GUNDULIĆEVA 10.
KOLOKVIJU MOGU PRISTUPITI STIDENTI/CE KOJI SE NALAZE NA POPISU PRILOŽENOM UZ OVU OBAVIJEST TE STUDENTI/ICE KOJI SU ODRŽALI PREZENTACIJE ZA VRIJEME PREDAVANJA AKO SU IZAŠLI NA PRVI KOLOKVIJ I BEZ OBZIRA NA BROJ OSTVARENIH BODOVA NA PRVOM KOLOKVIJU. 
OSNOVE SOCIOLOGIJE - STUDIJ JAVNE UPRAVE - REDOVITI STUDENTI
1 Gregurec Patricia 23
2 Turković Maja 23
3 Karoglan Nediljka 22
4 Hađasija Doroteja 21
5 Blažanović Ilijana 20
6 Hađina Barbara 20
7 Nikolić Anamarija 20
8 Vuković Marta 19
9 Petrašević Anamarija 18
10 Ded Karla 17
11 Kruhak Dora 17
12 Majpruz Mateja 17
13 Uvalić Ana - Marija 17
14 Dianežević Izidor 16
15 Kendjel Kristijan 16
16 Kožarec Lucija 16
17 Zećiri Liridona 16
18 Herceg Drožđek Petra 15
19 Kasalo Monika 15
20 Sekol Katarina 15
21 Bedeković Monika 14
22 Bezuh Ines 14
23 Škrinjarić Lea 14
24 Štrocinger Erika 14
25 Gakovski Lucija 13
26 Jelčić Klaudija 13
27 Jembrih Marinela 13
28 Kožić Klaudija 13
29 Lepoglavec Nikolina 13
30 Majstorović Matea 13
31 Belinić Željko 12
32 Biškić Ana 12
33 Kovač Nika 12
34 Vojić Denis 12
OSNOVE SOCIOLOGIJE - STUDIJ JAVNE UPRAVE - IZVANREDNI STUDENTI
1 Koren Antonija 19
2 Vuksan Marija 18
3 Nikolić Antonija 17
4 Mihalić Nikolina 16
5 Kaznačić Mia 15
6 Gospić Martina 14
7 Kuzmić Karla 13
8 Majsec Antonia 13
9 Galoić Dijana 12
10 Premužić Luka 12
Popis obavijesti