Opće obavijesti za studente

East China University of Political Science and Law (ECUPL) organizira ljetnu školu, koja će se održati od 17. lipnja do 14. srpnja 2018. godine u Šangaju, Kina.

Više informacija o ljetnoj školi na poveznici: /_news/22951/Brochure of 2018 Shanghai Summer School-Chinese Legal Political Culture Program.pdf

Studenti koji su zainteresirani za sudjelovanje na ljetnoj školi trebaju do 4. veljače 2018. godine, na email adresu: nina.tepes@pravo.hr, poslati:

- motivacijsko pismo

- prijepis ocjena s iskazanim prosjekom

 

Od studenata koji se prijavljuju očekuje se odlično znanje engleskog jezika radi praćenja i aktivnog sudjelovanja u nastavi.

Po primitku prijava, uprava Fakulteta preporučit će dva studenta za izravno dobivanje stipendije ECUPL-a. Povrh toga, jedan student bit će preporučen za listu čekanja, za slučaj da neki od predloženih kandidata ne bude u mogućnosti sudjelovati na ljetnoj školi.

Mole se studenti da posebno obrate pažnju na okolnost da stipendija ECUPL-a pokriva unaprijed određene troškove i to: troškove sudjelovanja, smještaja, lokalnog transporta i osiguranja.

Sve ostale troškove (uključujući i povratnu avionsku kartu) samostalno snose studenti.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu financijski će pomoći dva studenta koja ostvare pravo na stipendiju i to jednokratnim novčanim iznosom od 1.500,00 kuna.

 

Nina Tepeš

9. 1. 2018. u 14:21
Uređeno: 9. 1. 2018. u 14:30

Otvorene su prijave za Moot Court Croatia 2018. koje organizira studentska udruga eSTUDENT. Ovogodišnji hipotetski slučaj napisala je katedra za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Zainteresirani studenti treće i viših godina pravnog studija pozvani su na svečano otvorenje natjecanja 12.1. u 17:00 u auli Rektorata na Pravnom fakultetu gdje mogu saznati više informacija o ovogodišnjem natjecanju.

Prijave: 8.1.2018.-26.1.2018. na web stranici Moot Court Croatia

Renata Požgaj


9. 9. 2016. u 12:18
Uređeno: 11. 9. 2017. u 13:40

PLAĆANJE PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA...

Danijel Relković

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu nas je obavijestio da su na poveznici http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/medunarodne-ljetne-skole/ objavljene informacije o ljetnim školama koje su poslala partnerska sveučilišta.

Dodatne ponude bit će objavljene kako ih Ured bude zaprimao.

 

Nina Tepeš

22. 1. 2018. u 12:17
Uređeno: 22. 1. 2018. u 12:19

Dragi studenti,

podsjećamo Vas u ime udruge eSTUDENT na otvorene prijave za natjecanje simuliranoga suđenja Moot Court Croatia.
Natjecanje je namijenjeno studentima prava treće i viših godina, a sastoji se od dva dijela: sastavljanja pisanih podnesaka i usmenih ročišta temeljenih na hipotetskom slučaju. Ovogodišnji hipotetski slučaj sastavila je katedra za Kazneno procesno pravo.

Rok za prijavu je do 26. siječnja.

Za sve dodatne informacije posjetite web
stranicu eSTUDENT-a.

Renata Požgaj

21. 1. 2018. u 15:00
Uređeno: 21. 1. 2018. u 15:00

Poštovane kolegice, poštovani kolege,
pozivamo Vas na interaktivno predavanje „Što? ... Učenje u akademskom kontekstu“.

Predavanjem će se obuhvatiti psihološki, socijalni i biološki temelji učenja, pamćenja i korištenja znanja. Složeni će teorijski koncepti biti objašnjeni i preoblikovani u razumljivu i primjenjivu formu.

pfz

Katedra za Kazneno pravo obavještava sve zainteresirane polaznike proljetnog tečaja "Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies", da je otvoren natječaj za prijave polaznika. Tema ovogodišnjeg tecaja je "Innocence Projects and Criminal Justice", a održat ce se na Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku od 11. do 17. ožujka 2018.

Rok za prijavu je 1. veljače 2018.

Više informacija o tečaju, programu, predavačima, formatu itd. procitajte na web stranici tečaja: www.pravo.hr/KP/crimeprevention

Danijel Relković

Postupnik je vidljiv na poveznici 

 

Renata Požgaj

18. 5. 2017. u 07:17
Uređeno: 18. 5. 2017. u 11:50

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt...

Danijel Relković

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju mogućnost upisa kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom kojim se stječe 5 ECTS bodova. Navedeni predmet studentima se priznaje kao jedan od izbornih predmeta u skladu s izvedbenim planom i programom...

Danijel Relković

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana