Što je AAI?

Sustav AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. AAI elektronički identitet omogućuje studentima korištenje usluga koje rabe identitete iz sustava AAI@EduHr. Na Pravnom fakultetu ga koristimo za:
- pristup studomatu;
- pristup e-referadi;
- prijavu seminara;
- pregledavanje e-maila;
- pregledavanje određenih baza podataka.

Studentima se AAI identitet dodjeljuje pri upisu na studij.

Postupak u slučaju gubitka podataka za pristup AAI sustavu

Zbog važnosti osiguravanja tajnosti AAI pristupnih podataka, promjena AAI lozinke nije moguća posredstvom drugih osoba.U slučaju gubitka AAI podataka, studenti se trebaju obratiti osobno uz identifikacijsku ispravu (indeks / osobna iskaznica / putovnica) u studentsku referadu svog studija.

Promjena lozinke AAI identiteta

•    AAI lozinku moguće je promijeniti ovdje.