Informatičke dvorane

Ako ste student Pravnog fakulteta, a potrebno vam je računalo, na raspolaganju vam je 24 računala koja se nalaze u informatičkoj dvorani na Trgu Republike Hrvatske 14 te 20 računala koja se nalaze na Trgu Republike Hrvatske 3. Sva računala imaju pristup Internetu, a možete ih koristiti za rad, pisanje i printanje potvrda, seminarskih i diplomskih radova (prinatanje je moguće na Trgu Republike Hrvatske 14) itd. Također možete pristupiti bazama podataka, uključujući i one komercijalne. 

Dvorane se ponekad koristi za edukacije tako da je iznimno moguće da dvorane određeni dan ne rade ili ne rade prema rasporedu zbog održavanja predavanja, vježbi, seminara i sl.

Za sva pitanja koja imate, slobodno se obratite dežurnom studentu.

 

​​Trg Republike Hrvatske 14, prvi kat
Telefon: 01/ 4564 363
Otvorena za studente:

  • Ponedjeljak i petak: 9 - 16h
  • Utorak i četvrtak: 9 - 20h
  • Srijeda: 9 - 14h

 

Trg Republike Hrvatske 3, podrum
Telefon: 01/ 4597 553
Otvorena za studente:

  • Od ponedjeljka do petka: 10 - 14h