Izdanja u prodaji

SUSTAV SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Naslov: Sustav sprječavanja pranja novca

Autor: Sonja Cindori

Godina izdanja: 2010.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Knjiga " Sustav sprječavanja pranja novca " daje uvid u izuzetno aktualnu materiju pranja novca, kao i u opće postavke sustava sprječavanja pranja novca. Pojam pranja novca se odnosi na sve vrste postkrimininalnih aktivnosti usmjerenih na prikrivanje imovinske koristi  ili vrijednosti stečene na nezakonit način, ulaganjem u financijska ili nefinancijska sredstva, s krajnim ciljem njegova ozakonjenja. Taj problem je u posljednje vrijeme, osobito zbog razvoja novih tehnologija, postao sve ozbiljniji i aktualniji , te predstavlja opasnost za stabilnost financijskog sustava, ali i za društvo u cjelini. Osim općih pojmova koji se tiču pojma novca i pranja novca kroz njegove faze, autorica analizira i normativu strukturu obuhvaćenu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te ističe nužnost usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim standardima, osobito sa Smjernicom 2005/60/EZ. Također, u knjizi je predstavljen Ured za sprječavanje pranja novca, njegov ustroj, nadležnost i međunarodno djelovanje. Zbog svoje aktualnosti, knjiga predstavlja neizostavno štivo za sve koji se na bilo koji način susreću s ovom izazovnom i aktualnom problematikom.

Popis obavijesti