Izdanja u prodaji

HRESTOMATIJA HRVATSKOG OBITELJSKOG PRAVA

naslov: Hrestomatija hrvatskog obiteljskog prava

Autori: grupa autora obiteljskog prava

Godina izdanja: 2010.

Sadržaj knjige:--<otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Hrestomatija hrvatskog obiteljskog prava nastala je kao odraz potrebe da se neki već objavljeni radovi iz područja obiteljskog prava, a koji su još uvijek zanimljivi i aktualni, objedine u jednoj publikaciji da bi podsjetili na recentna promišljanja autora koja su u mnogome utjecala na hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo. Radovi su u ovoj hrestomatiji poredani redoslijedom koji prati uobičajeni slijed instituta u obiteljskom zakonodavstvu. Potreba izmjene obiteljskopravnih odredaba u Ustavu RH, pitanje zaštite i ostvarivanja dječjih prava i  druženja djeteta s roditeljem koji s djetetom ne živi,  promjene u propisima o braku i drugim životnim zajednicama te mogućnost i poželjnost usklađivanja obiteljskopravnih sustava u Europi samo su neke od tema obrađenih u ovoj hrestomatiji

Popis obavijesti